EĞİTİM AÇIKLAMASI

İnsan kaynakları yöneticilerine dönük işyerlerinde çeşitli konularda eğitim programları uygulamayı hedefleyen kişilere,  İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu eğitimle katılımcılar, kurumlarında düzenlenecek hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini, planlama, yürütme ve değerlendirme bilgi ve becerilerine sahip olacaklardır.

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 

 

İnsan kaynakları yöneticilerine dönük işyerlerinde çeşitli konularda eğitim programları uygulamayı hedefleyen kişilere,  İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu eğitimle katılımcılar, kurumlarında düzenlenecek hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini, planlama, yürütme ve değerlendirme bilgi ve becerilerine sahip olacaklardır.İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında ve İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte istenen Eğiticilerin Eğitimi belgesi almak isteyenler de bu eğitimi alarak resmi eğitici olabilirler. 
Katılımcılar;

 

  • İşyeri hekimliği yapmak isteyenler doktorlar (Hekimler),Sağlık personelleri
  • İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler (İSG Uzmanları),
  • Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, 
  • Eğitici olarak görev yapan veya yapmak isteyenler, 
  • İşletmelerde personellere eğitim veren eğitmen, eğitim görevlisi olarak görev yapmakta olanlar veya görev almak isteyenler,

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası

1.800,00 

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM

0
Figen Ateş Akademi
Figen Ateş Akademi