EĞİTİM AÇIKLAMASI

Grupla Psikolojik Danışma, Bireyin Bir Uzman liderliğinde (Psikoterapist, Psikolog) oluşturulmuş grup (5-10 arası olabilir) duygularını düşüncelerini beklentilerini ve yaşantılarını dile getirdiği pylaşımda buşunduğu ve birbirlerine aktarımda bulundukları süreçtir.

Grupla Psikolojik Danışma, Bireyin Bir Uzman liderliğinde (Psikoterapist, Psikolog) oluşturulmuş grup (5-10 arası olabilir) duygularını düşüncelerini beklentilerini ve yaşantılarını dile getirdiği pylaşımda buşunduğu ve birbirlerine aktarımda bulundukları süreçtir.

Kişilerarası ilişkilerin geliştirilmesini hedefleyen, üyelerin duygu, değer ve tutumlarının üzerinde durulduğu, ayrıca her bir üyenin davranışsal amacının gerçekleştirilmeye çalışıldığı, bualanda yetişmiş bir psikolojik danışman tarafından yürütülen, profesyonel, terapötik yardım etme sürecidir (Voltan-Acar, 1993).

Psikolojik Danışma Grubunun Temel Özellikleri

 Kişiler arası ilişki yaklaşımı odaklıdır,
 Grup bir süreçtir,
 Grup süreci dinamiktir,
 Gelişim için üyelerin kendini açması gerekir, 

 Şimdi ve burada yaklaşımı gerekli.

İYİLEŞTİRİCİ-TERAPÖTİK FAKTÖRLER (TERAPÖTİK GÜÇLER)

 Grup Uyumu,
 Evrensellik,
 Bilgilendirme,
 Umut Aşılama,
 Duygusal Boşalım (Katarsis), 

 Başkalarını Düşünme,

İYİLEŞTİRİCİ-TERAPÖTİK FAKTÖRLER (TERAPÖTİK GÜÇLER)-2

 Kişiler arası etkileşimi öğrenme,
 İzleyerek Öğrenme (Model alma),
 Varoluşsal Faktörler,
 Sosyalleşme,
 Temel aile deneyimlerinin düzeltilmesi.

GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EĞİTİMİ İÇERİĞİ

-Grup Kavramı ve Giriş

-Grup Süreci-Grup Uyumu

-Grup Aşamaları-Grup Lideri

-Grup Çeşitleri

-Grubun Oluşturulması ve Planlanması 1

– Grubun Oluşturulması ve Planlanması 2

-Başlangıç Evresi 1

– Başlangıç Evresi 2

– Başlangıç Evresi 3

-Güven Oluşturma-Başlangıç Aşaması ve Grup Lideri

-Geçiş Aşamaları 1

– Geçiş Aşamaları 2

-Çatışma

-Otorite Kurma ve Güç Gösterme

-Aktarım(Transferans)

-Geçiş Aşaması Grup ve Lider

-Eylem Evresi-Eylem Aşaması

-Grup Kültürü ve Grup Normları-Kendini Açma

-Duyguların Harekete Geçirilmesi ve Paylaşıma Teşvik Edilmesi

-Liderin Kendini Açması ve Geri Bildirim Vermesi

-Eylem Aşaması ve Grup Üyesi

-Sonlandırma Aşaması

PSİKO-EĞİTİM GRUBU ÖRNEĞİ 

  PsikoeğitimProgramınınGenelAmaçları:

  Etkili iletişim kurabilmede kendini tanıma,

  İletişim ve iletişimin öğeleri,

  Etkili dinleme ve geri bildirim verme,

  Soru sorma,

  Sözel ve sözsüz davranışlar,

  Duygularınfarkındaolma,

  Duyguların ifade edilmesi,

  Duygu-düşünce-davranışınetkileşimi,

  Empati,

  Kişilerarasıilişkilerdeçatışmavekazan-kazanyöntemi,

  Ben dili ve sen dili.

Grupla Psikolojik Danışmanlık Eğitimi

3.250,00 

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM

0
Figen Ateş Akademi
Figen Ateş Akademi