EĞİTİM AÇIKLAMASI

Masal Terapisi Eğitimi ve Sertifika Programı. Üniversitesi Onaylı Eğitim. Masal terapisi eğitimi ile özellikle çocuklar, duygularını tecrübe ve  ifade etmeyi öğrenir. Çocuklarımızın hayallerini yakalamanız dileğiyle 🙂 Süper Fırsat… 0507 352 86 26

Masal Terapisi Eğitimi Sertifikası Masal terapisi eğitimi ile bazen film izlerken, kitap okurken veya müzik dinlerken kendimizi kahramanlardan birinin yerine geçmişken buluruz. Yaşanılan şeyleri kabulleniriz ve kahramanın gözünden görür durumu ona göre yorumlarız. İşte bu süreç özdeşimle ilgili olan bir süreçtir. Bazen bir tv dizisi izlerken bizim duygulanırken yanımızda ki başka birinin gülümsemesi gibi durumlarda buna en büyük örnektir.

Bizler için bile bu kadar aktif bir özdeşim içerisindeyken çocuklarımız için bu durum çok daha fazla önem taşımaktadır. Çocuklar bu süreçte, kendi ile ilgili bir çok şeyi, örneğin kim olacağını, kime benzeyeceğine dair bir çok gelişim sürecini henüz tamamlamamıştır. Bu dönemde ilk özdeşimi yani rol model alacağı kişiler kişiler ebeveynlerdir. Rol model dediğimiz süreç aslında burada başlar. Bu süreci çevresini gözlemlediği süre boyunca ilerletir.

Masallar ile büyüyen çocuklar, hayallerinin dış dünyaya vurması için bir adım önde olurlar. Çocuklar için masal terapisi eğitimi; çocukların olaylara karşı davranışsal tepkilerini görmek, bu şekilde korkularını yada varsa  fobilerini açığa çıkarmak için kullanılan psikoterapötik bir etkidir. Bu psikolojik çalışma yöntemi erken yaşlardan  (bebeklik dönemi) başlayarak uygulanabilmektedir.

Çocuklar, doğrudan söyleyemedikleri ya da içselleştiremediği bir olguyu, bir vakaya benzeterek veya eşleştirerek  masalların ve ya hikayelerin içinde kullanabilirler. Bunlar bir çeşit “yansıtma” davranışı olarak değerlendirilir ve yorumlanması oldukça zahmetli bir süreçtir. Bunu yalnızca iyi eğitim almış bir masal terapisti yapabilir.  Yani, bir masal terapisti, 

 • Çocuğun iç dünyasına yakınlaşarak 
 • Sıralı bir şekilde verdiği kodları çözerek, 
 • Jung ve Arketipler ışığında masalların temel ögelerini kodlamaya hâkim olarak ve
 • Bu verileri çocuğun lehine kullanarak sorunun tespiti ve çözümünde etkin bir rol oynayabilir. 

Masal terapisi eğitimi sıkça tercih edilen güvenli ve etkili bir yoldur. Çocuğun da keyif alarak dahil olacağı bir sürecin işleyişini öğrenmek için Figen Ateş Akademi aracılığıyla, masal terapisi ile ilgili temel noktaları öğrenebilir, masal terapisinin adımlarını keşfedebilir, öykü içinde size sunulan ipuçlarını değerlendirmeyi mümkün kılabilirsiniz.

Masalların Gücüyle Çocuklarımızı Anlamanız Dileğiyle… 🙂

Masal Terapisi Eğitimi Nedir ?

 • Masal Terapisi,  Hikaye ve masallar ile çocukların kendilerini ifade etmeleri, ihtiyaçlarını dile getirmesini sağlayan özel bir terapi türüdür. Çocukların masal ve hikayelerle kendilerini ifade etmesini sağlayan özel bir terapi yöntemidir. Masal terapisi,  Çocukların karşılaşabileceği duygusal, düşünsel, davranışsal ve de fiziksel sorunlarını masal ile aşmayı sağlayan bir terapi şeklidir.
 • Masal Terapisi çocuklar ve yetişkinler için teröpotik amaç için kullanılan bir yöntemdir.
 • Masal Terapisi diğer psikolojik tekniklerin işe yaramayacağı yerlerde yardımcı olur; olaylar ve karşılıklı ilişkiler felsefesi alanı ile ilgilidir.
 • Masal terapisi; eğitim, davranış düzeltme, yetiştirme ve karakterlerinin gelişimi, problemlerin kaynağını bulmak için çocuk masallarının kaynaklarını ve içeriğini kullanan bir psikoloji yönüdür.
 • Çocukların yetişkinler gibi kendilerini ifade etmeleri kolay değildir. Masal terapisi ile çocuklar kelimeleri kullanmak yerine masal ve materyalleri aracılığıyla, kendini ifade edebilmeyi, günlük yaşamında baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışlarını değiştirebilmeyi öğrenir.

Masal Terapisti Kimdir?

Masal terapisti 3-13 yaş arası çocuklarla genelde karmaşık yaşam olayları ve psikolojik zorluklarından şikâyetçi vakalarla çalışmaktadır. Masal terapisti çocuğa iç görü kazanması, içsel çatışmalarının azalması ve duygusal kökenli okuma-yazma zorlukları ile başa çıkmasında yardımcı olur.

Masal Terapisi Eğitiminin Amacı Nedir?

 • Masal Terapisi Eğitimi sadece bir masal okuma değildir. Masal terapisi eğitiminin amacı çocuğun kendini duygusal olarak iyi hissetmesini sağlamaktır.
 • Masal terapisi eğitimi teknikleri ile çocuklar ve yetişkinler, duygularını tecrübe edinmeyi ve onları ifade etmeyi öğrenir.
 • Masal terapisi empati duygusunu ve diğerlerinin düşünce ve duygularına saygılı olmayı geliştirir.
 • Masal terapisi eğitimi ile yeni sosyal yetenekler ve aile ile olan ilişkilerini geliştirmeyi öğrenir.
 • Masal terapisi eğitimi ile kendine olan saygısını ve güvenini geliştirirken yeteneklerini de anlamasını sağlar.
 • Çocuk masalları ile çocuğun kendini ifade edebilmesi, günlük yaşamında bazı problemleri çözebilmesi ve olumsuz olan davranışlarını değiştirebilmesine yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen bir terapi tekniğidir.
 • Masal Terapi Tekniği 3 -13 yaş arasında kullanılır ve kendini anlatamayan ve travmatik çocuklarda yüksek etkinlikte dir. Hangi masalların nerede kullanılacağı çok önemlidir. Bu eğitim bu doğru konumlandırmayı ve kullanım şeklini içermektedir.
 • Masal terapisi, oyun terapisi tekniğiyle birlikte kullanılınca daha etkili sonuçlar elde vermektedir

Masal Terapisi Uygulayıcı Eğitim İçeriği Nelerdir?

 • Masal Nedir?
 • Masal Terapisi Nedir?
 • Masal ve Çocuk Arasındaki Bağ Nasıldır?
 • Masal Terapisi Eğitimi Kimlere Uygulanır?
 • Masal Terapisi Eğitim Teknikleri Nelerdir?
 • Masal Terapisinden Çocuk Nasıl Faydalanır?
 • Masal Terapisinin İşlevleri Nelerdir?
 • Masal Terapisti Kimdir?
 • Masal Terapisi Eğitimi Süresi ve Süreci Nasıl Olmaktadır?
Masal Terapisi Sertifika Programına Kimler Katılabilir?

Masal Terapisi Eğitimi Sertifika Programı na,

 • Doktorlar,
 • Sağlıkçılar,
 • Psikologlar,
 • Psikolojik Danışmanlar,
 • Aile Danışmanları,
 • Pedagoglar,
 • Psikiyatrlar,
 • Çocuk Gelişim Uzmanları,
 • Özel Eğitim Uzmanları,
 • Sosyal Hizmet Uzmanları,
 • Rehber Öğretmenler,
 • Sınıf Öğretmenleri,
 • Okul Öncesi Mezunları,
 • Kreşte çalışan personel ve bu bölümlerde lisans eğitimi gören 3 ve 4. sınıf öğrencileri ve ilgi duyan ebeveynler.

Masal Terapisi Eğitimi İstihdam Alanları

 • Hastanelerde,
 • Eğitim kurumlarında,
 • Psikolojik danışmanlık merkezlerinde,
 • Aile danışma merkezlerinde,
 • Ana okullarında,
 • Kreşlerde
 • Psikiyatri merkezlerinde eğitimin getirdiği kazanım ve yeterliklere ve etik değerlere uygun şekilde çalışabilirsiniz.

Masal Terapisi Eğitimi İle Fayda Sağlanan Vakalar

 • Masal terapisi eğitimi ile depresyon, anksiyete, öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği hiperaktivite gibi psikolojik sorunları
 • Masal terapisi eğitimi ile ailede yaşanan çatışma,  boşanma ya da ayrılık durumları,
 • Masal terapisi eğitimi duygusal, fiziksel yâda cinsel tacize uğramış çocuklar,
 • Evlat edinilmiş çocuklar,
 • Sevilen birinin ölümü ya da hastalığı ile uğraşan çocuklar,
 • Aile içi şiddet gören çocuklar,
 • Kronik hastalık ile uğraşan çocuklar,
 • Dikkat eksikliği tanısı almış çocuklar,
 • Öfke kontrol bozukluğu olan çocuklar,
 • Ayrılık anksiyetesi yaşayan çocuklar,
 • Kısaca masal terapisi ile çocuklara yönelik bir çok vakanın ortaya konulması ve belirtilerinin gözlemlenmesini sağlanabilir.
Masal Terapisi Eğitiminin Uygulamaları

Masal terapisi eğitimin de deneyimsel yöntemler ve bilişsel terapi teknikleri kullanılır. Çocuklarla yeniden masal yazma, teröpatik dille yazılmış masalları okuduktan sonra devamında analizler yapma ve bilinen masalları değiştirerek yeni masallar oluşturma vb . çalışmalardan oluşur.

Masal Terapisi Eğitimi Sertifikasının Katılımcılara Faydaları

 • Katılımcılara masalın dünyasına alır ve çocuklar için masalın önemini kavratır.
 • Katılımcılar masal terapisi tekniklerini öğrenir.
 • Katılımcılar masal terapisti olmaya hak kazanır.
 • Katılımcılar öğrendiği yöntem ve tekniklerle çocukların psikolojik, travmatik, davranışsal bozuklukları gibi durumlarda masal ile fayda sağlamayı öğrenirler.
 • Katılımcılar kendine saygısı olan, farkındalık bilincinde olan çocukların yetişmesine katkı sağlar.

Masal Terapisi Eğitimi ile Çocukların Kazanımları

 • Masal okumaktan ziyade çocukların kendileri iyi hissetmeleri sağlayan bir terapi yöntemidir.
 • Çocukların kendini doğru ifade etmesini sağlar.
 • Çocukların iç dünyasını girerek onları daha iyi anlamamızı sağlar.
 • Çocukların hayal dünyasını ve düşünsel becerilerini geliştirmeyi sağlar.
 • Çocukların sosyal yetenekleri yanında hem aile hem de çevresel iletişimleri geliştirmesini sağlar.
 • Çocukların günlük hayatta gördüğü objeleri, canlıları daha iyi anlamasına ve kavramasına yardımcı olur.
Masal Terapisi Eğitimi Hakkında
 • Katılım Ön Koşulu : Yok
 • Eğitim Süresi : 1 Ay
 • Eğitim Müfredatı : 120 Saat 
 • Eğitim Türü : Uzaktan Eğitim
 • Eğitime Ulaşım : 7/24 sürekli (Asenkron)
 • Sertifika Sınav Durumu : Var
 • Sınav Uygulama Şekli : Uzaktan Eğitim Sistemi
 • Sertifika Sınav Türü : Çoktan Seçmeli Test
 • Sertifika Sınav Soru Sayısı : 10
 • Sertifika Sınavı Başarı Puanı : Minimum 50 Puan 
 • Sertifika Sınav Hakkı : 5
 • Sertifika Veren Kurum : Üniversitesi
 • Sertifika Kapsam ve Geçerlilik Süresi : Uluslararası ve Ömür Boyu
 • Gönderilecek Belge : Anlaşmalı Üniversite Onaylı Sertifika

ÜCRET VE ÖDEME

 • Eğitim Ücretine : Eğitim, Sertifika ve KDV dahildir.
 • Kargo Bedeli : Alıcıya Ait
 • Ödeme Seçenekleri : Nakit / Havale – EFT / Bankamatik / Kredi Kartı
 • Kredi Kartına : 9 Taksit İmkanı

Çok Talep Edilen Diğer Eğitimlerimiz İçin Lütfen Linke Tıklayınız…

Masal Terapisi Eğitimi ile ilgili güncel haberler için linke tıklayın…

Figen Ateş Akademi Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanımı

 • Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyerlerimize kullanıcı adı ve şifreleri sms ve e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Kullanıcı adı ve şifre ile internet sitemiz üzerinden uzaktan eğitim sistemine giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim Videoları, ders dokümanları ve sınavınız sistemde yüklü bir şekilde olacaktır.
 • Eğitim süresi boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp dersleri izleye bilirsiniz.
 • Eğitim Videolarını tamamladıktan sonra Sınava giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim süresi dolmadan en geç 1 gün önce online sınavınızı gerçekleştirip eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.
 • Sınavdan başarısız olan kursiyerlerimize ücret almadan tekrar sınava giriş imkanı sunulmaktadır.
 • Sınav da başarılı olan kursiyerlerin Sertifikaları, 1 ay içerisinde belirlemiş oldukları adrese gönderilmektedir.

 

-19%

Masal Terapisi Eğitimi Sertifikası

3.250,00  4.000,00 

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM

0
Figen Ateş Akademi
Figen Ateş Akademi